dinsdag 31 juli 2012

Valkuilen van de Law of Attraction...

In 1912 stierf in Engeland een toen nog volkomen onbekende schrijver die inmiddels al 20 boeken op zijn naam had staan. In zijn meesterwerk, het tweede boek, begon hij met een briljant gedicht dat, net als zijn boek, tot op de dag van vandaag velen over de gehele wereld heeft geïnspireerd en nog steeds doet:
"Mind is the Master power that moulds and makes,
And Man is Mind, and evermore he takes
The tool of Thought, and, shaping what he wills,
Brings forth a thousand joys, a thousand ills:
He thinks in secret, and it comes to pass:
Environment is but his looking-glass." 
Vrij vertaald: (door Arjen van Krol in 2007)
"Denken is de meesterkracht die schept en kneedt
Gedachten ben je, steevast heb je beet
Je denkgerei en vorm je wat jou past
Bezorgt jezelf je eigen lust en last
Je denkt in stilte en dat krijgt gehoor
De wereld houdt je slechts een spiegel voor"
Deze bijzondere man heette James Allen en zijn boek: "As A Man Thinket". Vrij vertaald: "Zoals je denkt".

We zijn nu honderd jaar verder sinds het heengaan van deze grote geest. En nog steeds worstelen we dagelijks om mentaal overeind te blijven in de mallenmolen van het leven...

Ik bladerde laatst door een van mijn vroegere berichten van mijn blog en toen ontdekte ik een storende fout. Op het moment dat ik het schreef had ik dat echter nog niet door want ik had nog niet de kennis voorhanden waar ik inmiddels wel beslag op heb weten te leggen.

In dat bericht van 22 juni 2011 schreef ik het volgende:

"Schrijf bijvoorbeeld op je wensenlijst: 'Ik wil meer geld' in plaats van: 'Ik wil minder armoede".

Op het eerste gezicht lijkt dit te kloppen. Je wilt je focussen op waar je naar toe wilt. In dit geval meer geld of bijvoorbeeld meer gezondheid, en niet op de plaats waar je nu zit. En da's bijvoorbeeld geldgebrek.

Nu maakte ik een grote denkfout. En dat is deze: Want als je 'Ik wil meer geld' zegt dan zeg je eigenlijk: 'Ik heb niet genoeg!

En daar zit 'm nou net het grote gevaar. Het signaal dat je aan je onderbewustzijn, of het Universum, of God, (of weet ik veel wie er luistert) afgeeft is er een van: 'Ik heb een gebrek!!'.

En wat zegt het Universum dan? Gebrek? Wat hoor ik... Gebrek? Voila, hier heb je er nog meer van!

Kijk, de aantrekkingsenergie uit ons heelal die geeft je niet alleen wat je wilt hebben maar ook wat je vreest! Niet alleen al die prachtige dingen die je nog zou willen doen in het leven maar ook de ervaringen die je juist helemaal niet zou willen meemaken.

Want wegduwen is ook aandacht focussen. Je focust aandacht op iets dat je niet wilt meemaken. Maar het Universum zal het worst wezen of je iets wel of iets niet wilt hebben of meemaken. Het geeft je simpelweg álles waar je je aandacht op vestigt! Snap je?

Of je het nou bewust of onbewust doet. Je krijgt wat je denkt. Mensen zeggen, 'Zie je nou wel, die LOA werkt niet'. Maar het werkte juist perfect. Griezelig perfect. Want iets wanhopig willen is niets anders dan schreeuwen dat je het juist niet hebt.

Denk nou niet dat die Hocus Pocus van de Law of Attraction niet werkt. Omdat jouw leven nog steeds een georganiseerde puinhoop is. Nee, daarom ís het juist die puinhoop. Geloof me nou maar. Die LOA werkt, en die werkt, en die werkt 24/7, zolang als je leeft en tot in den eeuwigheid. En geeft je álles waar je je onvoorwaardelijke aandacht aan geeft. Scary maar wel waar...

Dus als je de hele dag maar schreeuwt: Ik wil dat! en dat! en dat! dan zeg je eigenlijk: Ik heb dát en dát en dát niet op dit moment...

Het Universum ontvangt op dat moment alleen maar een vibratie of een gevoel van gemis en gebrek. En het zal reageren met ja kijk, hier heb je er nog meer van. Een op een gelijk niveau resonerende reactie. In wat voor vorm dan ook. In wat voor hoedanigheid of manifestatie dan ook.

Het Universum zál antwoorden. Geloof me. Die dag gaat komen. Je zal het misschien niet leuk vinden. Of wel. Maar dat moment gaat komen. The clock is ticking... Vroeg of laat doe je de voordeur open en dan staat het er. Larger than life. Groots? Geweldig? ...of misschien je aller-gruwelijkste vleesgeworden nachtmerrie?

Dus wat voor gedachten en vibraties biedt jij aan? You better think twice!

In mijn volgende post zal ik een supertool geven waardoor je voor eens en voor altijd kan afrekenen met deze lastige klip!

Tot slot nog een gedicht van James Allen:
"Thought in the mind hath made us, What we are
By thought was wrought and built. If a man’s mind
Hath evil thoughts, pain comes on him as comes
The wheel the ox behind....
..If one endure
In purity of thought, joy follows him
As his own shadow—sure."
Vrij vertaald: (door Arjen van Krol in 2007)
"Wij zijn hetgene dat ons denken van ons heeft gemaakt
Denken alleen brengt voort. Als wordt gedacht
In kwade zin, komt pijn erachteraan
Zoals de dag na nacht
Maar zij die fris
Integer denken, hen volgt vreugde
alsof het hun schaduw is"